Önce Güvenlik – Safety First

İş  Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri

20.06.2012 Tarihinde 6331Sayı ile kabul edilen İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ‘ nu ” 30.06.2012 Tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Bu kapsamd aşamalı olarak tüm işyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak hizmet almak yada kendi bünyesinde söz konusu hizmetleri gerçekleştirmek zorundadır.

 

 

 

 

İş Sağlığı Hizmetleri

İş Sağlığı Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7, ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yeralan işyeri hekimliği hizmetinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yerine getirilmesi gereklidir.

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

20.06.2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.

Sağlık ve Güvenlik Denetimleri

Sağlık ve Güvenlik Denetimleri

Firmaların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde yürürlükteki tüm yönetmelikler göz önüne alınarak denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetim esnasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı SGK Kanunu’da  da göz önüne alınmaktadır. Denetim sonunda eksiklikler ile ilgili rapor hazırlanıp firmaya verilmektedir.

 

Acil Durum Planlamaları

Acil Durum Planlamaları

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre tüm işyerlerinde hazırlanmalıdır ve etkinliğinin ölçülmesi amacıyla her sene en az bir kez tatbikat yapılmalıdır.

Periyodik Kontroller

Periyodik Kontroller

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde İşyerlerinde tehlike ve risk oluşturabilecek İş Ekipmanları’nın Periyodik Kontrolleri’ni yaparak tehlike ve risk seviyesini en düşük seviyelere çekilmesi ve  Bu çalışmaların sonuçları mevzuata uygun şekilde raporlanmalıdır.

TMGD

TMGD

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin veya ilk yardım eğitimi almış herkesin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır.